mai: SICT
4.14
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02(-0.48%)
ปรับปรุงเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2563 16:36
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,149,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.16 / 70,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.14 / 90,400
ราคาเปิด
4.16
วันก่อนหน้า
4.16
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.14 - 4.18
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.54 - 7.15