ห้องข่าว

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :
Digital Roadshow
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2565
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เวลา : 15:15 - 16:00 น.
Digital Roadshow เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เวลา : 16:15 - 17:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 15:15 - 16:00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เวลา : 14:00 น.
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564 เวลา : 15:15 - 16:00 น.