ห้องข่าว

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2565
เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เวลา : 15:15 - 16:00 น.
Digital Roadshow เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เวลา : 16:15 - 17:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เวลา : 15:15 - 16:00 น.
วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564 เวลา : 15:15 - 16:00 น.