ข้อมูลบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(“บริษัท”) ประกอบธุรกิจวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip)

โดยการว่าจ้างผลิตแล้วนำกลับมาที่บริษัทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SIC” ของบริษัท โดยไมโครชิพที่ได้รับการออกแบบและจำหน่ายจากบริษัทนั้นนับเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ระบบ RFID (Radio Frequency Identification: RFID) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการระบุข้อมูลต่างๆของวัตถุหรือสัตว์ขึ้นทะเบียนด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เช่น บัตรผ่านเข้าออกสถานที่ต่างๆ, กุญแจรถยนต์, ป้ายหรือแคปซูลขนาดเล็กที่ติดหรือฉีดฝังในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติต่างๆ หรือ ป้ายติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อบันทึกข้อมูลการรับและส่งสินค้า เป็นต้น

โดยส่วนประกอบหลักของระบบ RFID มี 3 ส่วนได้แก่

  • แท็ก หรือ ทรานสปอนเดอร์ (Tag/Transponder) ที่ใช้สำหรับติดกับวัตถุต่าง ๆ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น
  • เครื่องสำหรับอ่านและเขียนข้อมูลในแท็ก (Interrogator / Reader) ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
  • การวางระบบเพื่อประยุกต์ใช้งาน ซึ่งรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์หรือระบบฐานข้อมูลหรือส่วนแสดงผล