สอบถามข้อมูล

ข้อมูลนักวิเคราะห์

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณ ศรัณยู สืบสุรีย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณ ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณ กวี มานิตสุภวงษ์

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ วัชรุตม์ วัชรวงศ์สิทธิ์