ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Stock
SET: SICT
4.56 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.08(1.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,585,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,145,978
ปรับปรุงเมื่อ :

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ดาวน์โหลด