การกำกับดูแลกิจการ

การประกอบธุรกิจและนโยบายการป้องกันการทุจริต

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดหรือการทุจริต