ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

Stock
MAI: SICT
4.72 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.02(0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,453,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20,993,562
ปรับปรุงเมื่อ :
MAI: SICT
4.72 THB
+0.02(0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,453,200
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
20,994
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.70 / 316,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.72 / 28,700
ราคาเปิด
4.72
วันก่อนหน้า
4.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.68 - 4.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.54 - 7.15