ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
MAI: SICT
6.65 THB
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
17,168
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.65 / 104,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.70 / 28,600
ราคาเปิด
7.15
วันก่อนหน้า
7.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.50 - 7.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.62 - 9.20