ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :
MAI: SICT
7.60 THB
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
108,389
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.60 / 673,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7.70 / 51,000
ราคาเปิด
8.00
วันก่อนหน้า
7.95
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.55 - 8.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.80 - 9.20