ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์

Stock
MAI: SICT
4.28 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.14(-3.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,488,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
49,765,784
ปรับปรุงเมื่อ :
MAI: SICT
4.28 THB
-0.14(-3.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,488,900
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
49,766
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.26 / 440,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4.28 / 102,600
ราคาเปิด
4.36
วันก่อนหน้า
4.42
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.26 - 4.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.54 - 7.15