ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

พันธกิจ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์

ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก

ด้านพนักงาน

บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง