ข้อมูลนักลงทุน

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

กิจกรรม ประเภท ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน