ข้อมูลนักลงทุน

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

กิจกรรม ประเภท ดูออนไลน์ ดาวน์โหลด
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน