ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ดาวน์โหลด