ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด