ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก ถึง

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 02 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 )
4.38 4.66 3.72 4.02 32,219,700 137,353,712
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 01 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563 )
4.80 4.88 3.80 4.38 48,078,500 212,243,530
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 พฤศจิกายน 2563 4.16 4.18 4.14 4.14 1,149,800 4,786,846
26 พฤศจิกายน 2563 4.18 4.22 4.14 4.16 1,538,600 6,408,106
25 พฤศจิกายน 2563 4.08 4.24 4.08 4.18 2,796,200 11,679,904
24 พฤศจิกายน 2563 4.14 4.16 4.06 4.06 2,365,100 9,714,598
23 พฤศจิกายน 2563 4.20 4.24 4.14 4.14 2,530,500 10,577,968
20 พฤศจิกายน 2563 4.26 4.36 4.20 4.20 4,693,800 19,999,556
19 พฤศจิกายน 2563 4.08 4.32 4.08 4.30 13,690,800 58,052,076
18 พฤศจิกายน 2563 4.00 4.12 4.00 4.08 1,219,200 4,951,784
17 พฤศจิกายน 2563 4.00 4.06 3.98 4.00 967,600 3,881,514
16 พฤศจิกายน 2563 4.06 4.08 4.00 4.02 1,146,900 4,630,316
13 พฤศจิกายน 2563 4.00 4.02 3.72 4.02 4,718,800 18,496,458
12 พฤศจิกายน 2563 4.16 4.18 4.06 4.10 2,135,800 8,813,794
11 พฤศจิกายน 2563 3.94 4.22 3.94 4.12 3,099,900 12,719,670
10 พฤศจิกายน 2563 4.24 4.26 4.00 4.00 4,890,800 19,957,614
09 พฤศจิกายน 2563 4.66 4.66 4.20 4.24 7,422,200 32,733,066
06 พฤศจิกายน 2563 4.54 4.58 4.44 4.58 2,675,300 12,078,910
05 พฤศจิกายน 2563 4.54 4.56 4.46 4.52 1,525,100 6,877,064
04 พฤศจิกายน 2563 4.48 4.56 4.42 4.54 2,795,800 12,583,834
03 พฤศจิกายน 2563 4.40 4.48 4.40 4.44 1,840,500 8,204,972
02 พฤศจิกายน 2563 4.38 4.42 4.36 4.40 1,115,500 4,888,330
30 ตุลาคม 2563 4.40 4.40 4.22 4.38 1,519,100 6,585,334
29 ตุลาคม 2563 4.30 4.44 4.26 4.40 2,166,600 9,475,506
28 ตุลาคม 2563 4.26 4.36 4.20 4.34 1,935,800 8,335,724
27 ตุลาคม 2563 4.02 4.24 4.02 4.24 1,257,800 5,227,810
26 ตุลาคม 2563 4.10 4.10 4.04 4.08 252,200 1,028,116
22 ตุลาคม 2563 4.10 4.10 4.00 4.10 612,300 2,483,142
21 ตุลาคม 2563 4.04 4.16 4.04 4.14 1,372,700 5,631,828
20 ตุลาคม 2563 3.98 4.08 3.80 4.02 2,614,400 10,248,128
19 ตุลาคม 2563 4.08 4.08 3.96 4.00 2,668,500 10,697,268
16 ตุลาคม 2563 4.26 4.30 4.06 4.18 5,046,700 21,046,496
15 ตุลาคม 2563 4.40 4.40 4.32 4.32 1,522,600 6,627,580
14 ตุลาคม 2563 4.52 4.52 4.34 4.40 1,637,500 7,217,594
12 ตุลาคม 2563 4.40 4.50 4.36 4.50 1,922,000 8,489,422
09 ตุลาคม 2563 4.56 4.56 4.34 4.44 4,424,400 19,546,426
08 ตุลาคม 2563 4.70 4.70 4.46 4.56 6,951,100 31,708,480
07 ตุลาคม 2563 4.74 4.74 4.64 4.70 2,075,800 9,717,202
06 ตุลาคม 2563 4.84 4.84 4.70 4.74 2,619,400 12,463,690
05 ตุลาคม 2563 4.78 4.88 4.78 4.82 2,643,100 12,775,102
02 ตุลาคม 2563 4.76 4.82 4.70 4.76 2,623,700 12,486,480
01 ตุลาคม 2563 4.80 4.82 4.62 4.78 2,212,800 10,452,202
30 กันยายน 2563 4.72 4.82 4.70 4.78 4,695,600 22,407,700
29 กันยายน 2563 4.56 4.70 4.50 4.70 3,041,000 13,984,810
28 กันยายน 2563 4.74 4.74 4.42 4.56 10,199,600 46,248,652
25 กันยายน 2563 4.84 4.88 4.74 4.74 9,561,700 46,109,028
24 กันยายน 2563 4.72 4.94 4.72 4.78 15,983,600 77,098,214
23 กันยายน 2563 5.15 5.15 4.80 4.82 25,521,500 126,973,704
22 กันยายน 2563 5.00 5.25 4.92 5.05 55,181,400 277,938,017
21 กันยายน 2563 4.78 5.15 4.72 5.10 58,895,300 290,469,713
18 กันยายน 2563 4.62 4.82 4.60 4.70 31,102,700 146,960,504
17 กันยายน 2563 4.60 4.64 4.46 4.58 5,551,200 25,269,182
16 กันยายน 2563 4.50 4.64 4.46 4.62 4,607,800 21,095,350
15 กันยายน 2563 4.44 4.52 4.40 4.50 2,000,700 8,977,622
14 กันยายน 2563 4.34 4.42 4.30 4.40 1,580,800 6,899,478
11 กันยายน 2563 4.58 4.58 4.28 4.34 4,086,900 17,994,526
10 กันยายน 2563 4.64 4.68 4.52 4.58 5,913,100 27,210,728
09 กันยายน 2563 4.42 4.64 4.38 4.60 6,313,500 28,808,044
08 กันยายน 2563 4.42 4.62 4.38 4.48 5,514,000 24,751,524
03 กันยายน 2563 4.44 4.72 4.38 4.50 14,043,900 63,800,592
02 กันยายน 2563 4.16 4.44 4.16 4.42 4,005,100 17,298,992
01 กันยายน 2563 4.26 4.30 4.18 4.20 2,310,200 9,777,412

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น