ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Stock
MAI: SICT
4.72 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.02(0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,453,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20,993,562
ปรับปรุงเมื่อ :

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 121,646,360 30.41
2. นาย อภิเนตร อูนากูล 68,355,100 17.09
3. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 31,214,700 7.80
4. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 21,492,120 5.37
5. K Investment Limited 13,996,540 3.50
6. นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 8,429,580 2.11
7. นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,198,320 1.80
8. นาย ณัฐพงศ์ วิเศษศิริ 6,049,360 1.51
9. นาย ไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ 5,042,140 1.26
10. นาย ปรอง กองทรัพย์โต 4,250,000 1.06