ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ประเภท : XD

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 115,796,360 28.95
2. นาย อภิเนตร อูนากูล 68,355,100 17.09
3. นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 30,864,700 7.72
4. นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 21,492,120 5.37
5. K Investment Limited 13,996,540 3.50
6. นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 7,629,580 1.91
7. นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 7,093,320 1.77
8. นาย ธนการ ดำรงรัตน์ 5,554,500 1.39
9. นาย บดินทร์ เกษมเศรษฐ์ 5,036,500 1.26
10. นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ 5,033,200 1.26