ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/2565 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย มานพ ธรรมสิริอนันต์ 102,154,860 25.54
2.  นาย อภิเนตร อูนากูล 67,793,600 16.95
3.  นาย นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 28,496,500 7.12
4.  นาย อภินันท์ ธนชยานนท์ 20,828,520 5.21
5.  K INVESTMENTS LIMITED 13,996,540 3.50
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,658,520 2.41
7.  นาย ธนการ ดำรงรัตน์ 9,457,800 2.36
8.  นาง นรานิษฐ์ ปฐมโพธิวัฒน์ 9,136,000 2.28
9.  นาย ทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ 5,994,101 1.50
10.  นาย กานต์ โอภาสจำรัสกิจ 5,668,185 1.42